Privacyverklaring AYBS-webcontent

Inleiding In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe tekstbureau AYBS-webcontent (AYBS) en haar scriptie correctie bureau www.thesis-correction-service.org omgaan met de persoonsgegevens van haar klanten, hoe dezen daar inzage in kunnen krijgen of er bezwaar tegen kunnen maken, en wat wordt gedaan in geval van het ontstaan van een datalek. Contactgegevens: AYBS-webcontent is een tekstbureau, eigendom van … Meer lezen over Privacyverklaring AYBS-webcontent