Editing texts

English:

Your website is a showcase. Everyone who walks by looks at it, and judges it’s value. You will want your content, the written text to:

  • look good
  • send out a clear message
  • invite surfers to halt and absorb it
  • entice visitors to a accept your offers or message

We would love to work on your texts to achieve those goals. We will look at wording, sentence structure, style and lay-out according to the newest trends in webediting. Also we will work with keywords that are easily picked up by search engines and will link your message with the search requests that surfers from your target audience would employ. We may alter your texts, but always in consultation, to develop a message that is clear and that will invite the swift surfer to give your site his/her attention.

Visit our prices page of look at out current rates or make contact to request a cost estimate for your project.

Nederlands:

Je website is een etalage. Iedereen die langs komt, kijkt ernaar en heeft er een oordeel over. Je wilt dat je content, de geschreven tekst:

  • er goed uitziet
  • een duidelijke boodschap uitstraalt
  • surfers uitnodigt om deze helemaal tot zich te nemen
  • bezoekers verleidt om je producten of boodschap te accepteren..

Wij zullen je teksten graag onder handen nemen om die doelstellingen te bereiken. Wij zullen kijken naar spelling, zinsbouw, schrijfstijl en de lay-out aanpassen volgens de nieuwste trends in web-editing. Maar ook met sleutelwoorden werken die door zoekmachines makkelijk opgepakt worden en aan zoekopdrachten van surfers uit jouw doelgroep worden gelinked. Misschien zullen wij snijden in je content, maar altijd in overleg, om tot een heldere tekst te komen die de snelle surfer overhaalt om jouw site zijn/haar aandacht te geven.

Ik kom graag bij je club, vereniging of bedrijf langs om de sfeer of cultuur te proeven en dat in het redactiewerk aan jouw site te gebruiken. Meestal werken wij van huis uit en houden goed contact met de klant via Skype en mail.

Ga naar de pagina prijzen om de tarieven te bekijken of naar contact om een prijsopgave op maat aan te vragen.